Robots made by Ko︎The creator and his creation.︎Machine in Flux - Wood ; Collaboration project with visual artist Sunjoo Lee.

︎An analogue walking robot called ‘Wheely’.

Synthesizers made by Ko

︎Phototrophic robots; analog, light following robot.︎Phototrophic robots workshop at Maker Faire Eindhoven, and at KIKK festival.

Electronics 
~ Artistic sensitivity meets technology


NL        In samenwerking met Sunjoo Lee is Ko de Beer bezig met het kunst en techniek project Machine in Flux: Wood, hier werkten wij aan tijdens een Artist in Residence programma bij MADlab. Dit project is een installatie van een machine, een soort robot, die een performance uitvoert, waarbij een tekening ontstaat. De bewegingen van de robot zijn traag en delicaat en het resultaat van het optreden is een tekening die lijkt op de jaarringen van een boomstam.

Het doel van dit project is om een nieuwe verbinding te onderzoeken tussen onszelf als mens, technologie en de natuur. We proberen de belangrijkste drijvende kracht achter machine ontwikkeling, namelijk bruikbaarheid en productiviteit, ter discussie te stellen. Dit project is daarom gericht op het zoeken naar mogelijkheden voor het gedrag van toekomstige machines als een intuïtieve, creatieve en organische entiteit.

Voor meer informatie, zie: www.sunjoolee.com

EN        In collaboration with Sunjoo Lee, Ko de Beer is working on an art and technology project ‘Machine in Flux: Wood’. We were working on this during an Artist in Residence program at MADlab. The project is an installation of a machine, a kind of robot, that carries out a performance, in which a drawing is created. The movements of the robot are slow and delicate and the result of the performance is a drawing that resembles the growth rings of a tree trunk.

The goal of this project is to explore a new connection between ourselves as humans, technology and nature. We try to question the main driving force behind the machine development, namely usability and productivity. This project is therefore aimed at looking for possibilities of perception towards future machines as an intuitive, creative and organic entity.

For more information, visit www.sunjoolee.com