Ko de Beer

︎ Ko de Beer
Performing “Werktitel: Mijn Ei” at Ketelhuis.
kodebeer@gmail.com
+31643254713


“What happens to the hole when the cheese is gone?”

︎ Bertolt Brecht
“What I am trying to do when I use symbols is to awaken in your unconscious some reaction. I am very conscious of what I am using because symbols can be very dangerous. When we use normal language we can defend ourselves because our society is a linguistic society, a semantic society. But when you start to speak, not with words, but only with images, the people cannot defend themselves.”

︎ Alejandro Jodorowsky

                       
NL            Ko de Beer is in 2015 afgestudeerd aan de Opleiding Artiest Theater. Buiten theater is hij bezig met verschillende disciplines. Zijn brede interesses bevatten Muziek, Kunst en Techniek. Ko de Beer heeft een eigen werkwijze. Zijn focus ligt op sociale interactie: werkelijk contact met de mensen waarmee hij werkt. Dat kunnen mensen zijn die hij een cursus geeft, begeleidt of hij voor optreedt. Hij hecht veel waarde aan het welzijn van zijn medemens. Hij ziet zijn werk ook als een tool om tot maatschappelijke verbetering te komen.  Persoonlijke kenmerken van Ko zijn: openminded, inspirerend, empathisch en veelzijdig.

EN            Ko de Beer graduated in 2015 from the Education Artist Theater. Outside the theater he is involved in various disciplines. His broad interests include Music, Art and Technology. Ko de Beer has his own method. His focus is on social interaction: real contact with the people he works with. They can be the people that he gives a course to, couches or performs for. He attaches great value to the welfare of his fellow man. He also sees his work as a tool to achieve social improvement. Ko's personal characteristics are: open-minded, inspiring, empathetic and versatile.